Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.zuzy.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies pozyskiwanych przez Sklep Internetowy www.zuzy.pl pod adresem https://zuzy.pl, zwany dalej Sklepem, który jest prowadzony przez Zbigniewa Suruda prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Grafit Zbigniew Suruda, z siedzibą w Olsztynie, ul. Orłowicza 17/80, 10-684 Olsztyn, NIP 7392291420, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

 

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Suruda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grafit Zbigniew Suruda, z siedzibą w Olsztynie, ul. Orłowicza 17/80, 10-684 Olsztyn, NIP 7392291420, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych ze składaniem zamówień w Sklepie.
4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów dostawy i przewozu zawartych ze Sklepem, w celu dostarczenia Zamówienia Klientowi.
5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Sklepu z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 28 czerwca 2016 roku, z późn. zm.)
6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
7. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
8. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach założenia konta Użytkownika oraz Zamówień informacje
a. poprzez gromadzenie plików “cookies”
9. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Polityki prywatności
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§ 3 Zabezpieczenie danych

 

1. Sklep informuje, że ochrona danych osobowych w serwisie www.zuzy.pl jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie na koncie Użytkownika. Osoby korzystające ze Sklepu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 28 czerwca 2016 roku, z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych.

 

§ 4 Pliki cookies

 

1. Sklep używa w związku z prowadzeniem serwisu www.zuzy.pl plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka“) pozwalają na śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. To pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, kasowane z twardego dysku urządzenia po zakończeniu sesji. Pliki cookies stałe, to pliki które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie konkretnego Użytkownika. Osoba korzystająca ze Sklepu może usunąć, o ile umożliwia to przeglądarka z której korzysta.
3. Piki cookies są wykorzystywane m.in. w następujących celach:
a. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji Zamówienia, a także w celu przywrócenia pozostawionej zawartości
koszyka przy kolejnej wizycie na stronie
b. rozpoznanie użytkownika podczas następnej wizyty w serwisie, aby zachować jego login i hasło (ulegają szyfrowaniu);
c. dostosowania strony Sklepu do potrzeb i preferencji użytkownika.,
d. w celu tworzenia statystyk, które pomagają w zrozumieniu jak użytkownicy
korzystają ze strony.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.